Home

Jos Vermeij is geboren (1943) en getogen in Hillegom, de Bollenstreek.

Het  tekenen  en  schilderen zat  hem reeds op jonge leeftijd in het bloed, volgens de overlevering kon hij eerder tekenen dan schrijven.
Eind jaren vijftig is door hem een cursus gevolgd aan het toenmalige instituut, the Famous Artists School, in Amsterdam, reclame-tekenen, -schilderen en -ontwerpen. Deze cursus was opgezet onder toezicht van de grote Amerikaanse illustrator Norman Rockwell, bekend van zijn voorstellingen op de covers van de Saturday Evening Post. In de jaren ’40, ’50 en 60 was hij als vaste illustrator verbonden aan dit blad en zijn tekeningen en schilderijen stonden bekend om de afbeeldingen van het leven zoals het in Amerika gewoon was.
Zie ook de twee laatste werken op pagina diversen. Dit zijn nl. twee reproducties van werken van Rockwell.

Door goede resultaten welke werden behaald is gesolliciteerd bij de grote reclameburo’s in Amsterdam, maar door het ontbreken van kruiwagens en het feit dat toen door dia- projectie  het  eerlijk handwerk  nagenoeg aan het verdwijnen was lukte het niet om hierin aan het werk te komen. Het feit dat in de beginjaren ’60 bijna twee jaar millitaire dienst (plichtig)  vervuld moest worden hielp ook aan dit geheel niet mee.

Door het maken van gedetailleerde werken, zeker van de maritieme schilderijen, noemt hij zich een realistisch fijnschilder in de oude traditie van de Hollandsche en Vlaamsche meesters.

Om de waarheid geen geweld aan te doen is het  wél zo dat er veelal een onderschildering gemaakt wordt  in Acryl. Dit  is een verf op waterbasis en dus vrijwel met behulp van een fohn direct droog. Dit is een relatief nieuw soort verf en direct met olieverf overschilderbaar. Acryl verf  is pas rond 1943 ontworpen en geintroduceerd. Dus de grote Hollandse meesters van weleer hebben het voordeel van deze verf niet mogen meemaken. Maar er zijn wel meer mooie dingen in 1943 gebeurd!

Als penselen worden meestal varkensharen weggooikwasten gebruikt. Hij gebruikt enkele  Kolynsky Nr. 3  penselen, welke haast onbetaalbaar zijn, maar oneindig lang meegaan. Maar beter duur als niet te koop. Het schijnen wel aquarelpenselen te zijn, maar hij denkt dat er  ten tijde van Rembrandt  óók geen verschil  bestond tussen olieverf- en aquarelpenselen. De penselen werden trouwens óók door de schilders zelf gemaakt. Als drager  wordt linnen en\of  canvas op een  houten frame gebruikt, hard board, papier en masonite.

Na een 35 jarige loopbaan  als autoschade- expert is hij sinds enige jaren met  pensioen. Hierdoor is meer tijd vrijgekomen voor zijn hobby’s o.a. schilderen, lezen, schaatsen (inmiddels kijken) en golf.

Hij wenst u veel plezier bij het bekijken van de schilderijen.